Bouwafval en sloopafval

Specialist in afval- en grondstoffenmanagement

Als we het hebben over bouwafval en sloopafval vallen daar in principe alle bij bouw -en sloopwerkzaamheden vrijkomende afvalstromen onder.
 
In het streven naar een duurzamere manier van bouwen wordt er zo veel mogelijk gescheiden aan de bron. Alle vrijkomende stromen moeten dan een recycling- bestemming krijgen. Dit wil wel eens botsen met de realiteit, omdat niet alle, op een bouwproject vrijkomende, stromen voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de betreffende recyclingopties. Dit betekent dat wij voor alle vrijkomende stromen pasklare oplossingen moeten bieden.
 
SUEZ is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie.
Dat betekent dat we maximaal inzetten om van het verschillende afval dat we inzamelen bij onze klanten weer grondstoffen kunnen maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. 
Het gaat dus veel verder dan alleen het inzamelen van afval. Betere scheiding aan de bron is hiervoor essentieel. Zo ook voor uw bouwafval en sloopafval!
 
In het containeroverzicht ziet u welke container het beste past bij uw afvalstroom en werkzaamheden!


 

 

Toegestane afvalstoffen

 • Grofvuil
 • Puin, beton, stenen
 • Hout
 • Metalen
 • Papier/karton
 • Plastics
 • Kunststoffen
 • Huisraad (geen matrassen)
 

Niet- toegestane afvalstoffen

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Golfplaten
 • Autobanden
 • Matrassen
 • Dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Gevaarlijk afval, klein chemisch afval
 • Koelkast, vriezer
 • Accu's (bijtende of irriterende stoffen)
 • Organisch afval
 • Bedrijfsafval
 • Gevaarlijk afval
 • Grond/veegvuil
 • Poetslappen
 • Stoffen die stankoverlast veroorzaken
 • Verf en verdunningsresten
 • Bovenstaande lijst is niet uitputtend, neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.