Dakafval

Uw dak vernieuwen of slopen?

Dakafval, zoals dakleer of dakgrind, teerhoudend of bitumeus, komt vrij wanneer u uw dak gaat vernieuwen of slopen. Aanklevend isolatie materiaal mag ook in de dakafvalcontainer gedepeoneerd worden. Voor dakafval heeft u een aparte container nodig.

SUEZ is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie.

Dat betekent dat we maximaal inzetten om van het verschillende afval dat we inzamelen bij onze klanten weer grondstoffen kunnen maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. 

Het gaat dus veel verder dan alleen het inzamelen van afval. Betere scheiding aan de bron is hiervoor essentieel. Zo ook voor uw dakafval!

In het containeroverzicht ziet u welke container het beste past  bij uw afvalstroom en werkzaamheden!

 

 

Toegestane afvalstoffen

 • Dakgrind
 • Dakleer, teerhoudend en bitumeus
 • Aanklevend materiaal (isolatie)
 • 10% hout en overig sloop afval

Niet- toegestane afvalstoffen

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval, klein chemisch afval
 • Accu's (bijtende of irriterende stoffen)
 • Koelkast/vriezer $Grond $Autobanden
 • Technisch rubber
 • Bedrijfsafval
 • Gevaarlijk afval
 • Bovenstaande lijst is niet uitputtend, neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.