Grofvuil

Grofvuil bij verbouwingen, sloop –en herstelwerkzaamheden 

Grofvuil ofwel gemengd sorteerbaar afval zoals puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad komen vrij bij verbouwingen, sloop –en herstelwerkzaamheden. Na sorteren wordt veel van deze stroom weer ingezet als bouwstof.
 
SUEZ is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie.
Dat betekent dat we maximaal inzetten om van het verschillende afval dat we inzamelen bij onze klanten weer grondstoffen kunnen maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. 
Het gaat dus veel verder dan alleen het inzamelen van afval. Betere scheiding aan de bron is hiervoor essentieel. Zo ook voor uw grofvuil!
 
In het containeroverzicht ziet u welke container het beste past  bij uw afvalstroom en werkzaamheden!

 

 

Toegestane afvalstoffen

 • Grofvuil
 • Puin, beton, stenen
 • Gips,
 • Hout
 • Metalen
 • Papier/karton
 • Plastics
 • Kunststoffen
 • Huisraad (geen matrassen)
   

Niet- toegestane afvalstoffen

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Golfplaten
 • Autobanden
 • Matrassen
 • Dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Gevaarlijk afval, klein chemisch afval
 • Koelkast/vriezer
 • Accu's (bijtende of irriterende stoffen)
 • Organisch afval
 • Bedrijfsafval
 • Gevaarlijke afval
 • Grond/veegvuil
 • Bovenstaande lijst is niet uitputtend, neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.